Activiteiten “Op de Rails”

Organisatie
Vereniging ingeschreven bij de KvK ( in 1994) met een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden.
Bestuursvergaderingen 1 x per maand.
Ontvangt gelden uit gemeentesubsidies, van bewoners (een soort ‘lidmaatschap’), uit eventuele bewonersinitiatieven en uit advertentiegelden (informatieboekje OdR).

Vaste activiteiten
Vertegenwoordigt de buurt in contacten met de gemeente.
Is vertegenwoordigd in het Wijkbreed Overleg Centrumgebied (WOC).
Houdt samen met politie en gebiedsregiseur een spreekuur voor bewoners (in De Smederij).
Organiseert
a. Paaseieren zoeken in het Bram Daalderhof
b. Het Opzomeren op het Belloplein
c. Sint Maarten
d. Sinterklaas (c en d in De Smederij)
e. Brengt 3x per jaar een informatieboekje uit.

Losse activiteiten
Als eventuele ondersteuning bij bewonersinitiatieven, zoals bijv. het opknappen van de directe omgeving, een rommelmarkt, huiskamerconcerten, de ‘Buitenspeeldag’ of een wijkfeest.

De Smederij
Wordt door OdR gehuurd, gebruikt als vergaderlocatie en ook weer verhuurd.
(a. buurtmaaltijd, b. Stichting ZorgIn, c. koffie-ochtend)

‘Op de Rails’ een website www.opderails.nl . 
‘Op de Rails’ heeft een eigen facebookpagina
‘Op de Rails heeft een eigen Instagrampagina