Wat doet ”Op de Rails”

Organisatie
Vereniging ingeschreven bij de KvK ( in 1994) met een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden.
– Bestuursvergaderingen 1 x per maand.
– Gemeentesubsidies
– Van bewoners (vrijwillig 1x per jaar 5 euro)
–  Eventuele bewoners initiatieven 
– Advertentiegelden (informatieboekje OdR).

Vaste activiteiten
Vertegenwoordigt de buurt in contacten met de gemeente.
Is vertegenwoordigd in het Wijkbreed Overleg Centrumgebied (WOC).
Houdt samen met politie en gebiedsregiseur een spreekuur voor bewoners (in De Smederij).
Organiseert
a. Paaseieren zoeken in het Bram Daalderhof
b. Het Opzomeren op het Belloplein
c. Sint Maarten in de Smederij
d. Sinterklaas in de Smederij
e. Brengt 3x per jaar een informatieboekje uit.

Losse activiteiten
Als eventuele ondersteuning bij bewonersinitiatieven, zoals bijv. het opknappen van de directe omgeving, een rommelmarkt, huiskamerconcerten, de ‘Buitenspeeldag’ of een wijkfeest.

‘Op de Rails’ een website www.opderails.nl . 
‘Op de Rails’ heeft een eigen facebookpagina
‘Op de Rails heeft een eigen Instagrampagina

Op de Rails is de spreekbuis en het aanspreekpunt in de contacten met de gemeente en de buurtbewoners. Ook is Op de Rails actief met het organiseren van activiteiten in de buurt.

Het reguliere contact met de gemeente bestaat uit meerdere bijeenkomsten per jaar van het “Wijkbreed Overleg Centrumgebied”.

Wijkbreed Overleg Centrumgebied is een overlegvorm waarin de bewonersvertegenwoordigers van het centrumgebied en vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben. Actuele zaken aangaande dit gebied worden daar besproken. De niet reguliere contacten komen voort uit ontwikkelingen, die op dat moment in de buurt spelen.

Op de Rails is de afgelopen jaren betrokken geweest bij gemeentelijke projecten zoals: – Het Bram Daalder hofje – De bouw van de Brandweerkazerne – De bouw van het Bolwerk – De bouw van de gymzaal achter de Bello school – Het plaatsen van de ‘kastanjebanken’ – De vernieuwing van het Stationsgebied – Het aanbrengen van de nieuwe straatverlichting – Het plaatsen van de ondergrondse containers – Realisatie ‘Kunst Looproute Binnenstad’.

Ook op eigen initiatief heeft de wijkvereniging contact met de gemeente over: – Het opknappen van alle pleintjes en het schoolplein – De vinger aan de pols ten aanzien van het parkeerbeleid – Het inperken van de kamer- en appartementen-verhuur, gemeentelijke kadernota.

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van de buurt in samen werking met de buurtvereniging ‘De Watertoren’ groots gevierd en tot slot kan ook Stichting ZorgIn rekenen op de steun van de wijkvereniging.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Op de Rails