Onderhoud Spoorbuurt

De informatie in de “uitgave van Wijkvereniging Op de Rails, April 2021” over dit onderwerp is achterhaald. Onderstaand de laatste ontwikkelingen met betrekking tot “Onderhoud Spoorbuurt”:

Het project (gescheiden riolering voor vuil en schoon water en herbestrating van de buurt) wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld! Hoeveel jaar is nog niet bekend.

De reden hiervoor is, dat het huidige rioolstelsel nog een verwachte levensduur heeft van ten minste 10 jaar. Wanneer over 10 jaar dit vervangen wordt, wordt ook de bestrating opnieuw gelegd. Eerder bestraten zou kapitaalvernietiging betekenen en de buurt zou ook 2x in 10 jaar behoorlijke overlast ervaren door de werkzaamheden.

Dit jaar zullen wél op enkele plekken in de buurt stukjes straatwerk hersteld worden, zodat het er de komende jaren weer netjes bij ligt!