Nieuwe naam Geesterparkje

Bram Daalderhof

Het college heeft de locatie van het ‘Geesterparkje’ (tussen de Snaarmanslaan en de 2e Tuindwarsstraat) aangewezen als het Bram Daalderhof.

Bram Daalder, verzetsheld in W.O 2, was woonachtig in de Spoorbuurt. De onthulling van het naambordje en het informatie-paneel zal komend jaar ‘onder voorbehoud’ plaatsvinden op 7 mei, de geboortedag van Bram Daalder.

Hieraan voorafgaand gaat Stadswerk 072 i.s.m. een bewonerswerkgroep het park een ‘face-lift’ geven, waarbij niet alleen gekeken gaat worden naar het groen, maar ook naar de bestrating en de speeltoestellen.

De bewonersvertegenwoordiging bestaat uit Nienke Stevens (namens Op de Rails), Piet Noe (sleutelhouder), Leo Heemskerk (sleutelhouder), Wieke Hoeben en Lonneke van Heugten (beiden omwonenden).