Bram Daalder Hof

Bram Daalder Hof

Vrijdag 7 mei 2021 Heeft waarnemend Burgemeester Emile Roemer en echtgenoot het buurtparkje, tussen de Snaarmanslaan en tweede Tuindwarsstraat, naar de Alkmaarse verzetsheld Bram Daalder omgedoopt naar “Bram Daalder Hof”.

Ook waren de kleinkinderen van de broer van Bram en een beperkt aantal andere genodigden hierbij aanwezig.

Bram Daalder, verzetsheld in W.O. II, was woonachtig in de Spoorbuurt, geboren op 7 mei.

Wie is Bram Daalder

Bram Daalder werd in 1920 in Alkmaar geboren. Hij woonde aan de Snaarmanslaan en volgde onderwijs aan de ULO in de Krelagestraat. Vanaf het begin van de oorlog werkte hij bij de voedselcommissaris. Die zetelde in het inmiddels gesloopte Landbouwhuis aan het Kerkplein. Daar werkten mensen die betrokken waren bij het georganiseerd verzet. Op 26 maart 1942 werd Bram op de Paardenmarkt door de Alkmaarse politie overvallen en bruut gearresteerd. Hij was op die plek bij een bodecentrum aan de Paardenmarkt aanwezig om een kist in ontvangst te nemen, waarin een geheime zender zou zijn verstopt. De kist bevatte echter stenen, er was verraad gepleegd en voor Bram was een val opgezet.

Na zijn arrestatie en een verblijf van enkele weken in een Amsterdamse gevangenis, kwam Bram Daalder terecht in het beruchte ‘Oranjehotel’ in Scheveningen. Begin 1944 werd hij overgeplaatst naar het kamp Amersfoort, waar hij als administrateur werkte voor de kampcommandant, maar hij zette op die post zijn verzetswerk voort (!). Zo vernietigde hij de persoonsbewijzen van 60 medegevangenen, die ter dood waren veroordeeld, en voorkwam dat ze gefusilleerd werden. Bram werd echter gesnapt, kwam in het kamp Neuengamme terecht om vervolgens nog in Duitsland te ontsnappen, maar werd toch weer opgepakt. Slechts 24 jaar jong stierf hij uitgeput begin 1945 in het concentratiekamp Buchenwald.

En zo verdwijnt de naam, van een jonge man (want slechts 20 jaar toen de oorlog begon) die een óngelooflijke moed aan de dag legde, niet.

Verzetshelden route Alkmaar

Hieraan voorafgaand gaat Stadswerk 072 i.s.m. een bewonerswerkgroep het park een ‘face-lift’ geven, waarbij niet alleen gekeken gaat worden naar het groen, maar ook naar de bestrating en de speeltoestellen.

De bewonersvertegenwoordiging bestaat uit Nienke Stevens (namens de Wijkvereniging “Op de Rails”), Piet Noe (sleutelhouder), Leo Heemskerk (sleutelhouder), Wieke Hoeben en Lonneke van Heugten (beiden omwonenden).