Nieuwe visie op Stationsgebied

Op de hoogte blijven van al het nieuws met betrekking tot het stationsgebied?

Bezoek de website Alkmaars Kanaal: “Nieuwe visie op stationsgebied.”

Het standpunt van Op de Rails is  samen te vatten in globaal 3 punten.
a. Zorg voor een goede mix werken/wonen, zodat  ook ’s avonds het gebied leefbaar blijft,
b. Regel parkeerfaciliteiten in verhouding met de aanwas van woningen/kantoren.
c. Laat de bouwhoogten redelijkerwijs samengaan met de omgeving.

Bewonersparticipatie

Stations, de gemeente Alkmaar en het Alkmaars Kanaal hechten waarde aan de mening van bewoners van de omliggende buurten, o.a. Spoorbuurt, Watertorenbuurt, Zocherbuurt en Bergerhof, en gebruikers van het Stationsgebied. Door het coronavirus is een fysieke informatiebijeenkomst voor de buurt niet mogelijk. Daarom is er voor gekozen om bewoners online te informeren en de mogelijkheid te bieden online reacties door te geven.

Reageren?
Wil je nu al reageren of heb je ideeën voor de uitwerking, dan kan je je reactie sturen aan
Stationsgebiedalkmaarcentraal