Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws:

De smederij voorzichtig weer open.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

De Smederij voorzichtig weer open Met ingang van 25 september 2021 worden de coronamaatregelen versoepeld. De 1,5-meter- samenleving wordt losgelaten. Het Coronatoegangsbewijs (CTB) wordt ingevoerd voor horeca en evenementen. Wij hebben ons daarom afgevraagd of – en zo ja – welke activiteiten wij in De Smederij weer kunnen laten plaatsvinden.

De Smederij is een klein buurthuisje. Het heeft geen (betaalde) horecafunctie. Toch werd er vóór de uitbraak van de coronapandemie wel gekookt, gegeten, koffie en thee gedronken. Meestal als omlijsting van de hoofdactiviteit.

Eten en drinken is volgens de nieuwe regels toegestaan, zolang het niet de centrale activiteit vormt. Dit antwoord ontvingen wij via het informatienummer van de Veiligheidsregio NHN. Die verwijst naar informatie op de website van de Rijksoverheid.

Daar staat onder het kopje voor uitzonderingen op de verplichting een CTB te gebruiken:“bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo.

Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;”De Buurtmaaltijd, die voorheen op dinsdagavond werd georganiseerd, kan daarom helaas nog niet worden opgestart. De maaltijd vormt hier immers de centrale activiteit.

De bijeenkomsten van Stichting ZorgIn op woensdagochtend (10.00 – 13.00 uur) kunnen gelukkig wel weer starten. Wij hebben dit aan de organisatie laten weten.

De Koffieochtend op donderdagochtend (10.00-12.00 uur) start wel op 7 oktober.

Het Portrettekenen vindt niet meer plaats in de De Smederij, omdat de organisator een alternatieve ruimte heeft gevonden.

Zie voor contactgegevens voor deze activiteiten de betreffende pagina.

Ontwikkeling Spoorbuurt

Alle informatie gepubliceerd onder het menu “Nieuws informatie Spoorbuurt” –  “Ontwikkeling Stationsgebied”.

Indien iemand onregelmatigheden constateerd in het Bram Daalder Hofje dan kunt u bij handhaving een melding hiervan maken. 

Wij houden ons aan de regels zoals omschreven in de richtlijnen van het RIVM.

De Wijkvereniging op de Rails en de Stichting Zorgln. zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden ook alle onderstaande activiteiten plaats.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

Belangrijk om te weten:

Stadsbeheer / Stadswerken072:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor algemene informatie kun je ook gaan naar de Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT:

Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl