Welkom bij de Wijkvereniging “Op de Rails”

Wij vertegenwoordigen de Spoorbuurt in Alkmaar.

1e en 2e Paasdag waren er “Hazen in de buurt!”

Omdat het eieren zoeken in het Spoorbuurtparkje dit jaar niet kan doorgaan waren er dit jaar hazen verstopt achter de ramen in de buurt.

De prijzen zijn verdeeld onder de kinderen die het juiste aantal van 18 Hazen of daar dichtbij hebben doorgegeven.

En de winnaars zijn:

1. Lisanne Hoekstra

2. Sep en Julia Arends

3. Job en Teun Rozing

Wij hopen dat jullie heel veel plezier met de zoektocht hebben gehad.

Floor, Nienke, Maya, Edith, Björn, Rens en Leo.

Belangrijk nieuws!

Door de uitzonderlijke omstandigheden hebben wij alle activiteiten in de buurt moeten stopzetten.

Opzomeren en ook de Buitenspeeldag kunnen om die reden niet doorgaan!

Ook zijn wij genoodzaakt de Smederij te sluiten.

Hopelijk is er snel een vaccinatie voor het Coronavirus. Wij wensen iedereen heel veel sterkte!

16 mei 2020

Helaas gaat “Opzomeren” in verband met het Coronavirus niet door.

10 juni 2020

Helaas gaat de “Buitenspeeldag” in verband met het Coronavirus niet door.

Een kwart eeuw geleden zag Wijkvereniging “Op de Rails” het levenslicht. Vijf jaar geleden was dat het geval met het buurthuis “De Smederij” en Stichting Zorgln. beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A, Alkmaar.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Onderstaand een overzicht van de activiteiten in “De Smederij”.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd.
Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel 0627036179 of email naar
Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, Zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

(Portret) Tekenen met Corine in de Smederij:
Woendagavond aanvang 20.00 tot 22.00.
Vrijdagmiddag aanvang 14.00 tot 16.00. (Om de week) Interesse stuur een email naar Corine van den Brink.

Belangrijk om te weten:

STADSBEHEER:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444

WIJKAGENT:
Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Isabel Straver, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl