Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

 

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws:

11 november zijn er heel veel kindjes langsgekomen. Het was heel gezellig. Alle kindjes hebben een uitnodiging gekregen om woensdag 24 november hun schoentje te komen zetten in de Smederij.

24 november zijn er meer dan 30 kindjes langsgekomen om hun schoentje te zetten met daarin hele mooie tekeningen.

Sint heeft de Smederij niet overgeslagen. Op 27 november waren er allemaal cadeautjes bij de schoentjes neergelegd. Omdat Sint erg druk was heeft hij Stille Piet gestuurd om de cadeautjes aan de kinderen te geven.

Hieronder een overzicht van al deze activiteiten. Wij wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest!

Voor al onze activiteiten hebben wij te maken met het coronabeleid van onze overheid. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de website  van de Rijksoverheid.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Op de dinsdagen kan het wijkspreekuur doorgang blijven vinden. 
 
De buurtmaaltijd:  Op de dinsdagavonden, blijft voorlopig niet mogelijk.
 
De bijeenkomsten van ZorgIn: Vinden momenteel op woensdagochtend in het buurthuis van de Watertoren plaats.
 
In de Smederij is de anderhalve meter niet te waarborgen. We hopen ZorgIn zo snel mogelijk weer in de Smederij te mogen begroeten!
 
De koffie-ochtend: Op donderdagochtend zal de koffie-ochtend helaas voorlopig niet doorgaan. De Smederij is te klein om voor het aantal mensen die aanwezig is de anderhalve meter te kunnen waarborgen.
 

ALGEMENE INFORMATIE OVER “DE SMEDERIJ”

De Wijkvereniging “Op de Rails” en “De Stichting Zorgln”, zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden onder andere onderstaande activiteiten plaats.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsregisseur hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Het Gebiedsteam Alkmaar Centrum

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.

Het netwerk van de gebiedsregisseurs is breed. Gebiedsregisseurs zijn een belangrijke schakel tussen u en vele organisaties, zoals Stadswerk072, regiegroepen, politie, bewonersondernemingen, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, en (maatschappelijke) organisaties.

STADSWERKEN072
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor informatie kun je ook gaan naar de Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT

Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

Neem hier contact op met de wijkagent.

GEBIEDSREGISSEUR

Ons contact persoon is Mariëlle Kiel – Gebiedsregisseur Centrum

Neem hier contact op met de gebiedsregisseur.