Welkom bij de Wijkvereniging “Op de Rails”

Wij vertegenwoordigen de Spoorbuurt in Alkmaar.

Een kwart eeuw geleden zag Wijkvereniging “Op de Rails” het levenslicht. Vijf jaar geleden was dat het geval met het buurthuis “De Smederij” en Stichting Zorgln. beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A, Alkmaar.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Iedere Dinsdag aanvang 09.30 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente in, “De Smederij”, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Iedere Woensdag van 10.00 tot 13.00 is de Stichting Zorgln te vinden in “De Smederij”, iedereen is van harte welkom. Mensen hebben aandacht voor elkaar, Zorgen vóór en maken bovenal veel plezier mét elkaar.

Belangrijk om te weten:

STADSBEHEER:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444

WIJKAGENT:
Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Isabel Straver, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl