Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

Steun de Wijkvereniging, maak 1x per kalenderjaar € 5,- over op NL31 INGB 0003 0994 85 t.n.v. Op de Rails en steun de activiteiten in onze buurt!

HET LAATSTE NIEUWS!

NIEUWE LOCATIE DAKLOZENOPVANG.

Wilt u de nieuwsbrief van de gemeente ontvangen en op de hoogte blijven van de plannen en het traject voor de verhuizing en realisatie van de 24-uurs opvang stuur dan een email naar: daklozenopvangalkmaar@de-selectie.nl

Veiligheid (op straat)
De klankbordgroep ging met de wijkagent en boa in gesprek over de veiligheid op straat en de punten die tijdens de vorige bijeenkomst aan bod kwamen. Er kan gemeld worden bij politie (voor zaken die vallen onder strafrecht) en bij handhaving (voor overlast). Beide partijen kunnen ook met elkaar schakelen en signalen doorgeven. Het is voor zowel politie als handhaving belangrijk dat de buurtbewoners meldingen blijven doen. Los van de opvolging, worden alle meldingen geregistreerd. Dit helpt om de problematiek binnen bepaalde wijken goed in kaart te brengen. Daar worden ook de toezicht en controlerondes op aangepast.

Daarom aan alle buurtbewoners de oproep om het te melden als u ongewenste situaties ziet op straat of u onveilig voelt. Melden kan via onderstaande telefoonnummers:

  • Politie: 0900 – 8844
  • Handhaving gemeente Alkmaar: 14 072

Website van de gemeente https://www.alkmaar.nl/daklozenopvang/

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER “DE SMEDERIJ”

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

De Wijkvereniging “Op de Rails” en “De Stichting Zorgln”, zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden onder andere onderstaande activiteiten plaats.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsregisseur hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Het Gebiedsteam Alkmaar Centrum

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.
Het netwerk van de gebiedsregisseurs is breed. Gebiedsregisseurs zijn een belangrijke schakel tussen u en vele organisaties, zoals Stadswerk072, regiegroepen, politie, bewonersondernemingen, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, en (maatschappelijke) organisaties.

STADSWERKEN072
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor informatie kun je ook gaan naar de Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT
Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

Neem hier contact op met de wijkagent.

GEBIEDSREGISSEUR
Ons contact persoon is Mariëlle Kiel – Gebiedsregisseur Centrum

Neem hier contact op met de gebiedsregisseur.