Welkom bij “Op de Rails”

Op de Rails gaat door! Jasmijn Pronk, Dorothy Krijgsman en Winfred Van De Put zijn met een bliksemactie ingeschreven bij de KvK als bestuurslid.

Op de valreep goed nieuws: Op de Rails gaat door! Jasmijn Pronk, Dorothy Krijgsman en Winfred Van De Put zijn met een bliksemactie ingeschreven bij de KvK als bestuurslid. We hebben ondertussen een vergadering gehad en komen in januari weer bijeen om de toekomstplannen te bespreken en verantwoordelijkheden te verdelen. Petra blijft ook actief in het bestuur, en wij hopen dat de vrijwilligers bij de diverse activiteiten ook in 2023 enthousiast blijven. Ondertussen zijn nieuwe bestuursleden meer dan welkom! Vier bestuursleden is een wat smalle basis en hoe meer buurtgenoten bijdragen, hoe leuker het wordt.
Het nieuwe bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2023!

ZorgIn is met ingang van 1 december 2022 hoofdhuurder van de Smederij.

Kijk voor hun leuke programma op de facebook pagina van de Smederij en volg ZorgIn.
Dan weet je wanneer er wat gedaan wordt en wanneer de Smederij open is. Je bent van harte welkom.

Vanaf 1 december 2022 wordt het wijkspreekuur op dinsdagen van 9.30 tot 10.00 uur georganiseerd door Stichting ZorgIn

Vragen over 24-uursopvang dak- en thuislozen aan de Helderseweg?

In 2023 wordt de dagopvang van dak- en thuislozen aan de Helderseweg uitgebreid uit met de nachtopvang. Er komt dan een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen. Het samenvoegen van beide functies in één pand levert veel voordelen op: meer slaapplaatsen, minder loopbewegingen van locatie naar locatie, minder daklozen die ’s nachts op straat moeten blijven en voordelen voor dnoDoen en Reakt waardoor zij daklozen beter kunnen begeleiden. Er is inmiddels een klankbordgroep met bewoners uit de Spoorbuurt gevormd, waarin de gemeente, dnoDoen en Reakt in gesprek is over aandachtspunten uit de buurt.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt dan altijd contact opnemen via daklozenopvangalkmaar@de-selectie.nl.

NIEUWE LOCATIE DAKLOZENOPVANG.

Wilt u de nieuwsbrief van de gemeente ontvangen en op de hoogte blijven van de plannen en het traject voor de verhuizing en realisatie van de 24-uurs opvang stuur dan een email naar: daklozenopvangalkmaar@de-selectie.nl

Veiligheid (op straat)
De klankbordgroep ging met de wijkagent en boa in gesprek over de veiligheid op straat en de punten die tijdens de vorige bijeenkomst aan bod kwamen. Er kan gemeld worden bij politie (voor zaken die vallen onder strafrecht) en bij handhaving (voor overlast). Beide partijen kunnen ook met elkaar schakelen en signalen doorgeven. Het is voor zowel politie als handhaving belangrijk dat de buurtbewoners meldingen blijven doen. Los van de opvolging, worden alle meldingen geregistreerd. Dit helpt om de problematiek binnen bepaalde wijken goed in kaart te brengen. Daar worden ook de toezicht en controlerondes op aangepast.

Daarom aan alle buurtbewoners de oproep om het te melden als u ongewenste situaties ziet op straat of u onveilig voelt. Melden kan via onderstaande telefoonnummers:

  • Politie: 0900 – 8844
  • Handhaving gemeente Alkmaar: 14 072

Website van de gemeente https://www.alkmaar.nl/daklozenopvang/

ALGEMENE INFORMATIE

Op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar vinden onder andere onderstaande activiteiten plaats.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsregisseur hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel 06 26254939 of email naar Buurtmaaltijd.

ZorgIn: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Het Gebiedsteam Alkmaar Centrum

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.
Het netwerk van de gebiedsregisseurs is breed. Gebiedsregisseurs zijn een belangrijke schakel tussen u en vele organisaties, zoals Stadswerk072, regiegroepen, politie, bewonersondernemingen, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, en (maatschappelijke) organisaties.

STADSWERKEN072
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor informatie kun je ook gaan naar de Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT
Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

Neem hier contact op met de wijkagent.

GEBIEDSREGISSEUR
Ons contact persoon is Mariëlle Kiel – Gebiedsregisseur Centrum

Neem hier contact op met de gebiedsregisseur.