Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

Laatste nieuws

Het bestuur van de wijkvereniging “Op de Rails” heeft moeten besluiten om de activiteiten rond de viering van Sint Maarten en Sint Nicolaas in “De Smederij” niet door te laten gaan. Dit alles rekening houdend met de richtlijnen van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

De huidige burgemeester Piet Bruinooge stopt op eigen verzoek per 1 oktober als burgemeester van Alkmaar.

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Alkmaar heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, besloten de heer E.G.M. (Emile) Roemer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar met ingang van 1 oktober 2020.

Woensdag 21 oktober heeft Emile Roemer kennisgemaakt met onze Spoorbuurt. Hier een impressie van het het bezoek van Emile Roemer en Wethouder Robert Te Beest aan de Spoorbuurt.

Buurtactiviteiten Informatie:

De Wijkvereniging op de Rails en de Stichting Zorgln. zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden ook alle onderstaande activiteiten plaats.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Wij houden wel rekening met de richtlijnen van de RIVM met betrekking tot het Corona Virus COVID19. Dus het kan zijn dat onderstaande activiteiten om deze reden niet doorgaan.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

(Portret) Tekenen met Corine in de Smederij:
Woendagavond aanvang 20.00 tot 22.00.
Vrijdagmiddag aanvang 14.00 tot 16.00. (Om de week) Interesse stuur een email naar Corine van den Brink.

Belangrijk om te weten:

Stadsbeheer / Stadswerken072:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor algemene informatie kun je ook gaan naar de ”Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT:

Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Ariane Rees-Van Menen, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl