Welkom bij de Wijkvereniging “Op de Rails”

Wij vertegenwoordigen de Spoorbuurt in Alkmaar.

Belangrijk nieuws!

Wijkspreekuur:

Iedere Dindsdag is er een wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente aanvang 09.30-10.00 u kunt dus weer aansluiten om uw bevindingen te delen.

Noteer alvast in de agenda “Sinterklaasfeest 2020”

Woensdag 25 november mogen kinderen tot en met 8 jaar hun schoentje komen zetten. De Smederij is daarvoor tussen 16.00 en 17.00 uur geopend.

Zaterdag 28 november kunnen de gevulde schoentjes tussen 11.00 en 12.00 uur weer opgehaald worden.

Voor de andere activiteiten is de Smederij beperkt open.

Een kwart eeuw geleden zag Wijkvereniging “Op de Rails” het levenslicht. Vijf jaar geleden was dat het geval met het buurthuis “De Smederij” en Stichting Zorgln. beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A, Alkmaar.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Onderstaand een overzicht van de activiteiten in “De Smederij”.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd.
Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel 0627036179 of email naar
Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, Zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

(Portret) Tekenen met Corine in de Smederij:
Woendagavond aanvang 20.00 tot 22.00.
Vrijdagmiddag aanvang 14.00 tot 16.00. (Om de week) Interesse stuur een email naar Corine van den Brink.

Belangrijk om te weten:

STADSBEHEER:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444

WIJKAGENT:
Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Isabel Straver, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl