Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

Laatste nieuws

Bram Daalderhof

Het college heeft de locatie van het ‘Geesterparkje’ (tussen de Snaarmanslaan en de 2e Tuindwarsstraat) aangewezen als het Bram Daalderhof.

Bram Daalder, verzetsheld in W.O 2, was woonachtig in de Spoorbuurt. De onthulling van het naambordje en het informatie-paneel zal komend jaar ‘onder voorbehoud’ plaatsvinden op 7 mei, de geboortedag van Bram Daalder.

Hieraan voorafgaand gaat Stadswerk 072 i.s.m. een bewonerswerkgroep het park een ‘face-lift’ geven, waarbij niet alleen gekeken gaat worden naar het groen, maar ook naar de bestrating en de speeltoestellen.

De bewonersvertegenwoordiging bestaat uit Nienke Stevens (namens Op de Rails), Piet Noe (sleutelhouder), Leo Heemskerk (sleutelhouder), Wieke Hoeben en Lonneke van Heugten (beiden omwonenden).

Onderhoud openbare ruimte Spoorbuurt.

Vanuit Stadswerk 072 is er het voornemen komen jaar onderhoud te doen aan met name de bestrating en de huis-aansluitleidingen in de Spoorbuurt. Hiervoor moet een projectomschrijving komen, waarbij ambities van gemeente Alkmaar en wensen van de bewoners van de Spoorbuurt en de herinrichting van de openbare ruimte wordt meegenomen. Dit gezamenlijk kan tot een nieuwe inrichting van de straten in de Spoorbuurt komen.

De gemeente stelt samen met de NS een gebiedsvisie op voor het Stationsgebied. In dit proces zijn ook zgn. ‘stakeholders’ benaderd, waaronder ook Wijkvereniging ‘Op de Rails’.

‘Op de Rails’ heeft aangegeven, dat bij een herinrichting het ‘auto vrijmaken’ en of ‘vermindering van het aantal parkeerplaatsen’ geen optie mag zijn. Ook gaf de wijkvereniging aan, dat ook de Spoorstraat, naast de Stationsweg, het Scharlo en de Geesterweg, een aantrekkelijke route (een zgn.‘rode loper’) naar de binnenstad of naar het Stadskantoor en Overstad kan zijn.

De Watertorenbuurt wordt als voorbeeld aangegeven, dat dit ook voor de Spoorbuurt in grote lijnen het eindbeeld zal zijn. Daarbij zullen de stoepen en straten op gelijke hoogte zijn, hetgeen +/- 10 jaar geleden bijv. ook een wens was uit een enquete bij het merendeel van de bewoners van de Spoorstraat. Er van uitgaand, dat het gedeelte ten westen van de Stuartstraat op nagenoeg gelijke wijze wordt ingericht als het deel rond de Watertoren, zal dit eerder, mogelijk eind 2021 worden uitgevoerd.

Het overige deel zal meer voorbereidingstijd vragen, als ook past dit budgettair beter in de planning, dit naar 2022 door te schuiven.

Hoe nu verder?

Nagegaan wordt, op welke wijze gecommuniceerd is met de bewoners van de Forestusstraat en de Drebbelstraat (Stadswerk 072).

Er wordt nagegaan of er eerdere schetsen voor de Spoorstraat waren en of deze nog van toepassing zijn (Landschapsarchitect Alkmaar).

Een ingenieursbureau wordt gecontracteerd, zodat voor het westelijk deel van de Spoorbuurt een ontwerp kan worden opgesteld (Stadswerk 072).

Nagegaan wordt, op welke wijze participatie kan plaatsvinden (Programma-management gem. Alkmaar).

Burgemeester

De huidige burgemeester Piet Bruinooge stopt op eigen verzoek per 1 oktober als burgemeester van Alkmaar.

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Alkmaar heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, besloten de heer E.G.M. (Emile) Roemer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar met ingang van 1 oktober 2020.

Woensdag 21 oktober heeft Emile Roemer kennisgemaakt met onze Spoorbuurt. Hier een impressie van het het bezoek van Emile Roemer en Wethouder Robert Te Beest aan de Spoorbuurt.

Buurtactiviteiten Informatie:

De Wijkvereniging op de Rails en de Stichting Zorgln. zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden ook alle onderstaande activiteiten plaats.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Wij houden wel rekening met de richtlijnen van de RIVM met betrekking tot het Corona Virus COVID19. Dus het kan zijn dat onderstaande activiteiten om deze reden niet doorgaan.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

(Portret) Tekenen met Corine in de Smederij:
Woendagavond aanvang 20.00 tot 22.00.
Vrijdagmiddag aanvang 14.00 tot 16.00. (Om de week) Interesse stuur een email naar Corine van den Brink.

Belangrijk om te weten:

Stadsbeheer / Stadswerken072:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor algemene informatie kun je ook gaan naar de ”Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT:

Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Ariane Rees-Van Menen, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl