Welkom bij “Op de Rails”

De Wijkvereniging voor de Spoortbuurt in Alkmaar.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws:

“Opzomeren” Gratis plantjes voor de geveltuin en de Vergulde Tuinkabouter. Dit begint om 11.00 uur tot 12.00 uur op het Belloplein.

Wijkvereniging Spoorbuurt Informatie:

Beste Spoorbuurters,
De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden! Wij zoeken spoorbuurters die met een frisse blik willen organiseren en meedenken in de activiteiten (bijvoorbeeld opzomeren, het wijkspreekuur, activiteiten rondom feestdagen).
Al jaren zijn we actief om voor verbinding te zorgen en vanwege het aangekondigde vertrek bestuursleden Rens en Maya zijn we op zoek!
Heb jij zin om mee te denken, bij te dragen aan de wijk of anderszins ideeën te delen? Stel je vraag aan en of laat je informeren door ons. Wij hopen een email van je te ontvangen.” info@opderails.nl

Op de hoogte blijven van al het nieuws met betrekking tot het stationsgebied?
Bezoek de website: “Nieuwe visie op stationsgebied, meedenken kan binnenkort”

Wij houden ons natuurlijk aan de richtlijnen van de RIVM met betrekking tot het Corona Virus COVID19. Dus het kan zijn dat onderstaande activiteiten om deze reden niet door kunnen gaan.

De Wijkvereniging op de Rails en de Stichting Zorgln. zijn beide gevestigd op de Snaarmanslaan 42-A in Alkmaar hier vinden ook alle onderstaande activiteiten plaats.

Klik hier voor een route omschrijving naar “De Smederij”.

Wijkspreekuur: Dinsdagochtend aanvang 09.30-10.00 hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsconsulente, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Buurtmaaltijd: Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel naar 0627036179 of mail naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln: Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend: Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.

(Portret) Tekenen met Corine in de Smederij:
Woendagavond aanvang 20.00 tot 22.00.
Vrijdagmiddag aanvang 14.00 tot 16.00.

(Om de week) Interesse mail naar Corine van den Brink.

Belangrijk om te weten:

Stadsbeheer / Stadswerken072:
Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc. 072-5489444 Gemeente Alkmaar.

Voor algemene informatie kun je ook gaan naar de Website van Stadswerken072”

WIJKAGENT:

Wijkagent 072-5497025. Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

GEBIEDSCONSULTENT:
Ariane Rees-Van Menen, Gebiedsconsulent is te bereiken op email: gebiedsconsulent@alkmaar.nl