Belangrijk

STADSBEHEER: Voor melden van zwerfvuil, kapotte straatverlichting, speeltoestellen, bestrating, aanbieden grof vuil, etc.072-5489444
WIJKAGENT: 072-5497025: Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844
GEBIEDSCONSULTENT: Isabel Straverte bereiken via gebiedsconsulent@alkmaar.nl
BRIJDER VERSLAVINGSZORG: Plien Kok
te bereiken via plien.kok@brijder.nl of 088-3583434 / 06-13643036