Over ons

In 2019 bestaat onze “Wijkvereniging Op de Rails” 25 jaar.

Op Zaterdag 14 september 2019 was ons “Spetterend Wijkfeest” onder de menu’s “Evenementen” en “Foto Gallerij” kunt u hier uitgebreid op terug kijken.

De wijkvereniging werd in 1994 opgericht en het eerste boekje “Op de rails” verscheen in februari van dat jaar. In 2019 is onze nieuwe website online.

Het bestuur van Op de Rails komt 1 keer per maand bij elkaar om alle lopende zaken te bespreken, plannen te maken voor het organiseren van evenementen en alles wat verder ter tafel komt.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur