Doel van “Op de Rails”

Op de Rails is de spreekbuis en het aanspreekpunt in de contacten met de gemeente en de buurtbewoners. Ook is Op de Rails actief met het organiseren van activiteiten in de buurt.

Het reguliere contact met de gemeente bestaat uit meerdere bijeenkomsten per jaar van het “Wijkbreed Overleg Centrumgebied”.

Wijkbreed Overleg Centrumgebied is een overlegvorm waarin de bewonersvertegenwoordigers van het centrumgebied en vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben.
Actuele zaken aangaande dit gebied worden daar besproken. De niet reguliere contacten komen voort uit ontwikkelingen, die op dat moment in de buurt spelen.

Op de Rails is de afgelopen jaren betrokken geweest bij gemeentelijke projecten zoals:
– Het Bram Daalder hofje
– De bouw van de Brandweerkazerne
– De bouw van het Bolwerk
– De bouw van de gymzaal achter de Bello school
– Het plaatsen van de ‘kastanjebanken’
– De vernieuwing van het Stationsgebied
– Het aanbrengen van de nieuwe straatverlichting
– Het plaatsen van de ondergrondse containers
– Realisatie ‘Kunst Looproute Binnenstad’.

Ook op eigen initiatief heeft de wijkvereniging contact met de gemeente over:
– Het opknappen van alle pleintjes en het schoolplein
– De vinger aan de pols ten aanzien van het parkeerbeleid
– Het inperken van de kamer- en appartementen-verhuur, gemeentelijke kadernota.
– “Op de Rails” opende het buurtcentrum De Smederij op 16 februari 2013.

Het versterken of vergroten van de leefbaarheid in de buurt werd door de wijkvereniging niet alleen vormgegeven door het openen van De Smederij, ook werden onderstaande activiteiten gerealisserd:
– Wijkfeesten
– Buitenspeeldagen
– Sint Maarten
– Sint Nicolaas
– Opzomeren “gratis Plantjes”
– Paaseieren zoeken in het parkje

Deze activiteiten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze buurtactiviteiten.

Op initiatief van de wijkvereniging zag ook de spoorbuurtloop het levenslicht en werden de rommelmarkt en de huiskamerconcerten van harte ondersteund.

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van de buurt in samen werking met de buurtvereniging ‘De Watertoren’ groots gevierd en tot slot kan ook Stichting ZorgIn rekenen op de steun van de wijkvereniging.

‘Op de Rails’ heeft deze website en 3x per jaar wordt het wijkboekje uitgebracht.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Op de Rails