“Wijkvereniging Op de Rails”

Wijkvereniging ‘Op de Rails’ werd opgericht op 20 december 1994 bij notaris Mr. Jan Jacob de Bruijn. Eén van de doelstellingen van de vereniging stond beschreven als “Het behartigen van de buurtbelangen van de bewoners van de Spoorbuurt in de ruimste zin van het woord”.

In de praktijk betekent het, dat de vereniging de spreekbuis en het aanspreekpunt is in de contacten met de gemeente, maar ook dat de leefbaarheid d.m.v. activiteiten in de buurt geoptimaliseerd wordt.

Het reguliere contact met de gemeente bestaat uit zes á zeven bijeenkomsten per jaar van het Wijkbreed Overleg Centrumgebied. Dit is een overlegvorm waarin de bewonersvertegenwoordigingen van het centrumgebied en vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben.
Actuele zaken aangaande dit gebied worden daar besproken. De niet reguliere contacten komen voort uit ontwikkelingen, die op dat moment in de buurt spelen.

Zo is ‘Op de Rails’ afgelopen jaren betrokken geweest bij gemeentelijke projecten, zoals de bouw van de Brandweerkazerne, de bouw van het Bolwerk, de bouw van de gymzaal achter de Bello school, het plaatsen van de ‘kastanjebanken’, de vernieuwing van het Stationsgebied, het aanbrengen van de nieuwe straatverlichting, het plaatsen van de ondergrondse containers en de realisatie ‘Kunst Looproute Binnenstad’.

Maar ook op initiatief van de wijkvereniging was er het contact met de gemeente. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het opknappen van alle pleintjes en het schoolplein, de vinger aan de pols t.a.v. het parkeerbeleid en het inperken van de kamer- en appartementen-verhuur. Het laatste had het opstellen van een gemeentelijke kadernota ten gevolg. ‘Op de Rails’ opende ook het buurtcentrum De Smederij op 16 februari 2013.

Het versterken of vergroten van de leefbaarheid in de buurt werd door de wijkvereniging niet alleen vormgegeven door het openen van De Smederij, ook werden wijkfeesten, buitenspeeldagen, Sint Maarten en Sint Nicolaas activiteiten gerealiseerd. Het Opzomeren en het zoeken naar paaseieren in het parkje bijvoorbeeld, zijn inmiddels niet meer weg te denken buurtactiviteiten. Op initiatief van de wijkvereniging zag ook de spoorbuurtloop het levenslicht en werden de rommelmarkt en de huiskamerconcerten van harte ondersteund.

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van de buurt i.s.m. buurtvereniging ‘De Watertoren’ groots gevierd en tot slot kan ook Stichting ZorgIn rekenen op de steun van de wijkvereniging.

‘Op de Rails’ heeft deze website en drie keer per jaar wordt het wijkboekje uitgebracht.

Menigmaal staat er dan de oproep voor vrijwilligers of voor nieuwe bestuursleden in. Al het bovenstaande zou namelijk zonder die mensen niet mogelijk zijn geweest!

En wie weet, wat er met nieuw betrokken enthousiasme nog allemaal tot stand gebracht kan worden…

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur