Steun de Wijkvereniging

Wijkvereniging “Op de Rails” vertegenwoordigt de Spoorbuurt in overleg met de Gemeente, vormt een meldpunt voor de buurt, organiseert jaarlijks evenementen, zoals Sint Maarten, Sinterklaasfeest, Buitenspeeldag en gratis plantjes in het kader van “Opzomeren”.

Steun de Wijkvereniging, maak € 5,- over op NL31 INGB 0003 0994 85
t.n.v. Op de Rails en steun de activiteiten in onze buurt!

Uw steun maakt het ons mogelijk om deze activiteiten te blijven organiseren en zorgt voor een breed draagvlak naar buiten toe.