Lid worden

Het lidmaatschap van “Op de Rails” bedraagt € 5,- per jaar per huishouden.
Indien u onze vereniging wilt steunen, dan kunt u dit bedrag overmaken op rekening NL31 INGB 0003 0994 85 t.n.v. “Op de Rails” onder vermelding van contributie.

Ook kunt u gebruik maken van de speciale machtigingskaart van de vereniging.

Wijkvereniging “Op de Rails” is een democratische vereniging, waarvan de leden stemrecht hebben. Zij vertegenwoordigt de Spoorbuurt in overleg met onder andere de Gemeente, vormt een meldpunt en organiseert jaarlijks een aantal evenementen, variërend van Sint Maarten en Buitenspeeldag tot plantjes halen in het kader van “opzomeren”.

Uw lidmaatschap maakt het ons mogelijk om deze activiteiten te blijven organiseren en zorgt voor een breed draagvlak naar buiten toe.