De Smederij

De Smederij is opgericht op 6 december 2012, onze Missie is de gezelligheid, saamhorigheid in onze buurt te vergroten.

Voor Informatie over De Smederij bel 0612884002 of email naar De Smederij.

U kunt deze ruimte ook huren tegen de volgende tarieven per dagdeel, (inclusief koffie en thee):

€ 15,00 buurtgenoten voor buurtgenoten zonder commercieel doeleinde.

€ 20,00 buurtgenoten voor iedereen met commercieel doeleinde.

€ 25,00 huurders buiten de buurt met en zonder commercieel doeleinde.

Smederij sluit om 22.30 uur

Onderstaand een overzicht van de activiteiten in “De Smederij”.

Voor al onze activiteiten hebben wij te maken met het coronabeleid van onze overheid. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de website  van de Rijksoverheid.

Wijkspreekuur

Dinsdagochtend van 09.30 tot 10.00 uur hebben wij een Wijkspreekuur met politie en gebiedsregisseur, hierbij kunt u aansluiten om uw bevindingen te delen.

Al uw klachten melden aan de meldkamer, uw klacht wordt dan automatisch geregistreerd 0900-8844.

Wijkagenten Geert van Duren en Sander Zonneveld

Neem hier contact op met de wijkagenten

Gebiedsregisseur Mariëlle Kiel

Neem hier contact op met de gebiedsregisseur.

Buurtmaaltijd

Dinsdagavond aanvang 18.00 tot 20.00 is de buurtmaaltijd. Wil je meegenieten van onze buurtmaaltijd bel 0627036179 of email naar Buurtmaaltijd.

Stichting Zorgln

Woensdagochtend aanvang 10.00 tot 13.00. Hebben mensen aandacht voor elkaar, Zorgen vóór en maken bovenal veel plezier met elkaar iedereen is van harte welkom.

Koffie-ochtend

Donderdagochtend aanvang 10.00 tot 12.00.