De smederij voorzichtig weer open.

De Smederij voorzichtig weer open Met ingang van 25 september 2021 worden de coronamaatregelen versoepeld. De 1,5-meter- samenleving wordt losgelaten. Het Coronatoegangsbewijs (CTB) wordt ingevoerd voor horeca en evenementen. Wij hebben ons daarom afgevraagd of – en zo ja – welke activiteiten wij in De Smederij weer kunnen laten plaatsvinden.

De Smederij is een klein buurthuisje. Het heeft geen (betaalde) horecafunctie. Toch werd er vóór de uitbraak van de coronapandemie wel gekookt, gegeten, koffie en thee gedronken. Meestal als omlijsting van de hoofdactiviteit.

Eten en drinken is volgens de nieuwe regels toegestaan, zolang het niet de centrale activiteit vormt. Dit antwoord ontvingen wij via het informatienummer van de Veiligheidsregio NHN. Die verwijst naar informatie op de website van de Rijksoverheid.

Daar staat onder het kopje voor uitzonderingen op de verplichting een CTB te gebruiken:“bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;”

De Buurtmaaltijd, die voorheen op dinsdagavond werd georganiseerd, kan daarom helaas nog niet worden opgestart. De maaltijd vormt hier immers de centrale activiteit.

De bijeenkomsten van Stichting ZorgIn op woensdagochtend (10.00 – 13.00 uur) kunnen gelukkig wel weer starten. Wij hebben dit aan de organisatie laten weten.

Het Wijkspreekuur op dinsdagochtend (09.30-10.00 uur) is enige tijd geleden al opgestart, omdat de 1,5 meter daarvoor geen probleem vormde.

De Koffieochtend op donderdagochtend (10.00-12.00 uur) start wel op 7 oktober.

Het Portrettekenen vindt niet meer plaats in de De Smederij, omdat de organisator een alternatieve ruimte heeft gevonden.

Zie voor contactgegevens voor deze activiteiten de betreffende pagina.